[filename.info logo]
[cn msrclr40.dll][de msrclr40.dll][es msrclr40.dll][fr msrclr40.dll][gb msrclr40.dll][it msrclr40.dll][jp msrclr40.dll][kr msrclr40.dll][nl msrclr40.dll][pt msrclr40.dll][ru msrclr40.dll][us msrclr40.dll]
 

msrclr40.dll (4.0.2927.2)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ msrclr40.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:4.0.2927.2
Dateigröße:73.802 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:34914D26
MD5:FCC4 6897 7CF8 2AD2 64B0 8ACA A340 593D
SHA1:C205 6F7D 95ED 5042 3160 5545 CCC4 78CF A853 6266

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Jet Briefcase Reconciler Library
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.0.2927.2
Interner Name:MSRCLR40.DLL
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1994-1999
Ursprünglicher Dateiname:MSRCLR40.DLL
Produktname:Microsoft (R) Jet
Produktversion:4.0.2927.2Valid HTML 4.01!