[filename.info logo]
[cn mstext40.dll][de mstext40.dll][es mstext40.dll][fr mstext40.dll][gb mstext40.dll][it mstext40.dll][jp mstext40.dll][kr mstext40.dll][nl mstext40.dll][pt mstext40.dll][ru mstext40.dll][us mstext40.dll]
 

mstext40.dll ( 4.0.5325.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB837001$ \ mstext40.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 4.0.5325.0
Dateigröße:253.983 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:30931CD0
MD5:C2BF 3C3D 8553 E77C CCD8 19A5 464E D5AB
SHA1:9B9B DCA3 547C 5180 9861 EBC3 788C DB0C 0423 4EC1

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Jet Text Isam
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.0.5325.0
Interner Name:MSTEXT40
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1993-1999
Ursprünglicher Dateiname:MSTEXT40.DLL
Produktname:Microsoft (R) Jet
Produktversion:4.0.5325.0Valid HTML 4.01!