[filename.info logo]
[cn msvcirt.dll][de msvcirt.dll][es msvcirt.dll][fr msvcirt.dll][gb msvcirt.dll][it msvcirt.dll][jp msvcirt.dll][kr msvcirt.dll][nl msvcirt.dll][pt msvcirt.dll][ru msvcirt.dll][us msvcirt.dll]
 

msvcirt.dll (7.0.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ msvcirt.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:7.0.2600.0
Dateigröße:50.688 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:328D4BED
MD5:BAF4 1B21 5C35 442B D6A9 8CEF B1E7 6DF0
SHA1:DE8A F8B9 680C EC61 7DAA 7360 FE48 0F6F 35D8 4ACB

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows NT IOStreams DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:7.0.2600.0
Interner Name:msvcirt.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:msvcirt.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!