[filename.info logo]
[cn msvcrt20.dll][de msvcrt20.dll][es msvcrt20.dll][fr msvcrt20.dll][gb msvcrt20.dll][it msvcrt20.dll][jp msvcrt20.dll][kr msvcrt20.dll][nl msvcrt20.dll][pt msvcrt20.dll][ru msvcrt20.dll][us msvcrt20.dll]
 

msvcrt20.dll (2.12.0.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ msvcrt20.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2.12.0.0
Dateigröße:253.952 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:BF8D7625
MD5:D450 9375 93F5 BF55 3A42 6496 C602 8462
SHA1:EA5F 16E2 A55C 109A D1B5 101B 9655 1CA2 4DCB B7A8

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft® C Runtime Library
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.12.0.0
Interner Name:MSVCRT20
Copyright:Copyright © Microsoft Corp. 1981-1994
Ursprünglicher Dateiname:MSVCRT20.DLL
Produktname:Microsoft® Visual C++
Produktversion:2.12.0.0Valid HTML 4.01!