[filename.info logo]
[cn mtxclu.dll][de mtxclu.dll][es mtxclu.dll][fr mtxclu.dll][gb mtxclu.dll][it mtxclu.dll][jp mtxclu.dll][kr mtxclu.dll][nl mtxclu.dll][pt mtxclu.dll][ru mtxclu.dll][us mtxclu.dll]
 

mtxclu.dll (2001.12.4414.53)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ mtxclu.dll
Dateidatum:2004-03-06 03:16:43
Version:2001.12.4414.53
Dateigröße:64.512 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:6962F21F
MD5:5177 820F 1D0B F279 1721 B575 16C8 D658
SHA1:D6DD 46B3 665A FAD8 7D8D 4F0F 30D7 D6BE 6479 1CD2

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:MS DTC amd MTS clustering support DLL
Datei-Flags:SPECIAL-BUILD
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2001.12.4414.53
Interner Name:MTXCLU.DLL
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1998
Zugelassene eingetragene Warenzeichen:Microsoft(R) is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation
Produktname:COM Services
Produktversion:3.1.0.4414Valid HTML 4.01!