[filename.info logo]
[cn muninst.exe][de muninst.exe][es muninst.exe][fr muninst.exe][gb muninst.exe][it muninst.exe][jp muninst.exe][kr muninst.exe][nl muninst.exe][pt muninst.exe][ru muninst.exe][us muninst.exe]
 

muninst.exe (6.0.2800.1449)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS \ muninst.exe
Dateidatum:2004-06-18 14:40:50
Version:6.0.2800.1449
Dateigröße:33.280 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:CF2BA66E
MD5:9612 4E7C 5F77 093C 195A 10A8 2575 880B
SHA1:7722 26B3 5426 CFD7 F5F1 3E20 94AF E6F1 A055 3049

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:IEUNINST
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:6.0.2800.1449
Interner Name:IEUNINST.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:IEUNINST.EXE
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:6.0.2800.1449Valid HTML 4.01!