[filename.info logo]
[cn nddeapi.dll][de nddeapi.dll][es nddeapi.dll][fr nddeapi.dll][gb nddeapi.dll][it nddeapi.dll][jp nddeapi.dll][kr nddeapi.dll][nl nddeapi.dll][pt nddeapi.dll][ru nddeapi.dll][us nddeapi.dll]
 

nddeapi.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ nddeapi.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:15.872 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:88D49565
MD5:C8BB 9673 9993 807B 5132 32BA 7BE2 7B95
SHA1:63F6 8DA8 3F7D 527B 419F A47E 2743 6793 F56C 3FB8

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Netzwerk-DDE Share Management-APIs
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:NDDEAPI.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:NDDEAPI.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!