[filename.info logo]
[cn ntprint.dll][de ntprint.dll][es ntprint.dll][fr ntprint.dll][gb ntprint.dll][it ntprint.dll][jp ntprint.dll][kr ntprint.dll][nl ntprint.dll][pt ntprint.dll][ru ntprint.dll][us ntprint.dll]
 

ntprint.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ ntprint.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:81.920 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:222B435E
MD5:387B 8206 869C EA8B 2143 8063 BC52 BAE6
SHA1:DF87 11B3 677F 58A8 BA74 641E 26CA 5F55 5F3E DCB0

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Spooler Setup-DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:NTPRINT.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:PRINTUI.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!