[filename.info logo]
[cn osk.exe][de osk.exe][es osk.exe][fr osk.exe][gb osk.exe][it osk.exe][jp osk.exe][kr osk.exe][nl osk.exe][pt osk.exe][ru osk.exe][us osk.exe]
 

osk.exe (5.1.2600.1143)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ osk.exe
Dateidatum:2002-11-27 19:51:48
Version:5.1.2600.1143
Dateigröße:213.504 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:86DCBB64
MD5:8600 D9FF 707A 24F0 1410 A24D 27A8 B908
SHA1:D86F 173D 14C1 08E5 B3CC 51AD FC30 8B8B 8006 1DCA

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Bildschirmtastatur
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1143
Interner Name:osk
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:osk.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1143Valid HTML 4.01!