[filename.info logo]
[cn perfctrs.dll][de perfctrs.dll][es perfctrs.dll][fr perfctrs.dll][gb perfctrs.dll][it perfctrs.dll][jp perfctrs.dll][kr perfctrs.dll][nl perfctrs.dll][pt perfctrs.dll][ru perfctrs.dll][us perfctrs.dll]
 

perfctrs.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ perfctrs.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:39.424 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:C9E1D951
MD5:77FA 386E 168C 629D 8462 42C7 80C1 3A0F
SHA1:AF54 7A22 92CB E390 9727 C681 C0D2 F769 DF54 7472

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Leistungsindikatoren
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:PERFCTRS.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:PERFCTRS.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!