[filename.info logo]
[cn ping6.exe][de ping6.exe][es ping6.exe][fr ping6.exe][gb ping6.exe][it ping6.exe][jp ping6.exe][kr ping6.exe][nl ping6.exe][pt ping6.exe][ru ping6.exe][us ping6.exe]
 

ping6.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ ping6.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:33.792 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F61F40F0
MD5:453B 83BF EC60 57C1 0DF0 25C6 CCB1 B9AD
SHA1:DDEE 6EA3 89AE 11EA F23E D9C5 3BCC 8650 D88B A137

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:IPv6-Ping-Befehl
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:ping6.exe
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:ping6.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!