[filename.info logo]
[cn rasrad.dll][de rasrad.dll][es rasrad.dll][fr rasrad.dll][gb rasrad.dll][it rasrad.dll][jp rasrad.dll][kr rasrad.dll][nl rasrad.dll][pt rasrad.dll][ru rasrad.dll][us rasrad.dll]
 

rasrad.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ rasrad.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:23.552 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:6876262E
MD5:DB90 9073 F8CF B225 45AC 884F 74EE 1E30
SHA1:AE23 F9BB D348 4072 2CD6 F10B E3AF A7C8 0774 298B

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Remote Access Service NT RADIUS client module
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:rasrad.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:rasrad.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!