[filename.info logo]
[cn rdpsnd.dll][de rdpsnd.dll][es rdpsnd.dll][fr rdpsnd.dll][gb rdpsnd.dll][it rdpsnd.dll][jp rdpsnd.dll][kr rdpsnd.dll][nl rdpsnd.dll][pt rdpsnd.dll][ru rdpsnd.dll][us rdpsnd.dll]
 

rdpsnd.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ rdpsnd.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:14.848 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:C053745C
MD5:67C4 5712 C1F7 7EF1 CF36 1D93 CF4E 70F3
SHA1:67BE 0699 E166 DA9C D024 C8E1 7134 548C 13D8 320B

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Terminalserver- Multimediatreiber
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:rdpsnd.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:rdpsnd.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!