[filename.info logo]
[cn rdpwsx.dll][de rdpwsx.dll][es rdpwsx.dll][fr rdpwsx.dll][gb rdpwsx.dll][it rdpwsx.dll][jp rdpwsx.dll][kr rdpwsx.dll][nl rdpwsx.dll][pt rdpwsx.dll][ru rdpwsx.dll][us rdpwsx.dll]
 

rdpwsx.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ rdpwsx.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:75.912 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:25A7842C
MD5:2077 94CC C72F 8687 80EC 9AD6 1D92 44ED
SHA1:70A4 35C4 B0DF 93DB 7B46 6A44 0307 0ED8 DE94 A531

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:RDP Extension DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:RDPWSX
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:RDPWSX.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!