[filename.info logo]
[cn register.exe][de register.exe][es register.exe][fr register.exe][gb register.exe][it register.exe][jp register.exe][kr register.exe][nl register.exe][pt register.exe][ru register.exe][us register.exe]
 

register.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ register.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:14.848 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:9F22BC4B
MD5:AFCA 5C53 8D54 6311 4E98 C1C6 E82C 69BF
SHA1:4649 E637 266C CF8B 16B9 3916 E07F 8E35 1ECB 5827

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Dienstprogramm für die Programmregistrierung
Datei-Flags:DEBUG
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:register
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:register.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!