[filename.info logo]
[cn rpcss.dll][de rpcss.dll][es rpcss.dll][fr rpcss.dll][gb rpcss.dll][it rpcss.dll][jp rpcss.dll][kr rpcss.dll][nl rpcss.dll][pt rpcss.dll][ru rpcss.dll][us rpcss.dll]
 

rpcss.dll (5.1.2600.1361)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ rpcss.dll
Dateidatum:2004-03-06 03:16:43
Version:5.1.2600.1361
Dateigröße:263.680 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:181333ED
MD5:B81A CEDC B624 8B48 3884 9EA8 5E3F FA00
SHA1:6EAC 7181 2EC0 8B43 8B28 6040 8DA3 1B4D A6CB 11C9

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Distributed COM Services
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1361
Interner Name:rpcss.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:rpcss.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1361Valid HTML 4.01!