[filename.info logo]
[cn rsmsink.exe][de rsmsink.exe][es rsmsink.exe][fr rsmsink.exe][gb rsmsink.exe][it rsmsink.exe][jp rsmsink.exe][kr rsmsink.exe][nl rsmsink.exe][pt rsmsink.exe][ru rsmsink.exe][us rsmsink.exe]
 

rsmsink.exe (5.1.2400.1)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ rsmsink.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2400.1
Dateigröße:24.576 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:3A9056B1
MD5:736E C92E B88E 6AC4 7B51 ECF9 E067 D28F
SHA1:51B7 1EAE D30C AFBC 423C 5459 BFD4 B757 9C2D BDB7

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Wechselmedien-Datensenkenebene
Datei-Flags:PRIVATE-BUILD
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2400.1
Interner Name:rsmsink.exe
Copyright:Copyright © 2000 Microsoft Corporation
Ursprünglicher Dateiname:rsmsink.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows Whistler®
Produktversion:5.1.2400.1Valid HTML 4.01!