[filename.info logo]
[cn safrdm.dll][de safrdm.dll][es safrdm.dll][fr safrdm.dll][gb safrdm.dll][it safrdm.dll][jp safrdm.dll][kr safrdm.dll][nl safrdm.dll][pt safrdm.dll][ru safrdm.dll][us safrdm.dll]
 

safrdm.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ safrdm.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:26.624 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:37AC71E2
MD5:6B8F AC87 0981 5761 0583 9ECB D3C1 FFCD
SHA1:B3B0 7FA9 333C 88E5 F5F2 441C 65A2 3A5E 1E0F EE61

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft-Hilfecenter-Desktop-Manager
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:SAFrdm.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:SAFrdm.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!