[filename.info logo]
[cn sbe.dll][de sbe.dll][es sbe.dll][fr sbe.dll][gb sbe.dll][it sbe.dll][jp sbe.dll][kr sbe.dll][nl sbe.dll][pt sbe.dll][ru sbe.dll][us sbe.dll]
 

sbe.dll (6.4.2600.1142)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ sbe.dll
Dateidatum:2002-11-26 14:15:50
Version:6.4.2600.1142
Dateigröße:219.136 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:4410FF32
MD5:36DA 9EEF 680B 16D6 6F9B 731D A060 BA5D
SHA1:7566 0D52 2E17 0F75 4628 87BE DCB3 1A2A 09BB 1746

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:DirectShow Stream Buffer Filter.
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:6.4.2600.1142
Interner Name:sbe.dll
Copyright:Copyright (C) 1992-2001 Microsoft Corp.
Ursprünglicher Dateiname:sbe.dll
Produktname:DirectShow
Produktversion:6.4.2600.1142Valid HTML 4.01!