[filename.info logo]
[cn script_a.dll][de script_a.dll][es script_a.dll][fr script_a.dll][gb script_a.dll][it script_a.dll][jp script_a.dll][kr script_a.dll][nl script_a.dll][pt script_a.dll][ru script_a.dll][us script_a.dll]
 

script_a.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\usmt \ script_a.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:159.744 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F9D87FB5
MD5:AB1F FD33 6CD2 9FC2 A44B F77C 01BF 9936
SHA1:92AB B424 2F06 D8D3 2576 F0C3 42F0 4003 C968 9019

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:v1 Skriptmodul
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:script
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:SCRIPT.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!