[filename.info logo]
[cn sensapi.dll][de sensapi.dll][es sensapi.dll][fr sensapi.dll][gb sensapi.dll][it sensapi.dll][jp sensapi.dll][kr sensapi.dll][nl sensapi.dll][pt sensapi.dll][ru sensapi.dll][us sensapi.dll]
 

sensapi.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ sensapi.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:6.144 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:62CDCE96
MD5:0735 28DB 4EE3 C03C 5C94 C856 8299 D0EC
SHA1:A086 6C8A 3C97 3977 E4AD EA4E 1B5C 565C 752A E813

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:SENS Connectivity API DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:SensApi.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:SensApi.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!