[filename.info logo]
[cn shmgrate.exe][de shmgrate.exe][es shmgrate.exe][fr shmgrate.exe][gb shmgrate.exe][it shmgrate.exe][jp shmgrate.exe][kr shmgrate.exe][nl shmgrate.exe][pt shmgrate.exe][ru shmgrate.exe][us shmgrate.exe]
 

shmgrate.exe ( 5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB820291$ \ shmgrate.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 5.1.2600.1106
Dateigröße:33.280 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:9D101A58
MD5:F2DC 06D9 4A25 3EB6 C852 5745 E600 E17E
SHA1:7A0A 62EC 6725 5A85 1358 04F1 DBED 7940 A5BD B6F0

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows NT User Data Migration Tool
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:shmgrate
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:shmgrate
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106

shmgrate.exe wurde in den folgenden Reports gefunden:

Backdoor.Gaster

Technische Details
...Adds the value: "Shmgrate.exe"="%Sysdir%ibot4.exe"...
Entfernungs-Anweisungen
...right pane, delete the value: "Shmgrate.exe"="%System%ibot4.exe"...
......
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.gaster.htmlValid HTML 4.01!