[filename.info logo]
[cn spnike.dll][de spnike.dll][es spnike.dll][fr spnike.dll][gb spnike.dll][it spnike.dll][jp spnike.dll][kr spnike.dll][nl spnike.dll][pt spnike.dll][ru spnike.dll][us spnike.dll]
 

spnike.dll (1.0.2.1)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ spnike.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:1.0.2.1
Dateigröße:69.632 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:232EF651
MD5:C6EA 0FD3 2039 FDD6 5A12 2FB2 E3E3 0083
SHA1:AC7A DEAC F7BB 5D03 E454 D8AD 1AC3 E504 1080 9194

Versions-Informationen

Anmerkungen:Media Device Manager for Nike device
Firmenname:S3/Diamond Multimedia
Datei-Beschreibung:MDM Device Interface for Nike device.
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:1.0.2.1
Interner Name:spnike
Copyright:Copyright 2000 - 2001 S3/Diamond Multimedia
Ursprünglicher Dateiname:spnike.dll
Produktname:Diamond Nike
Produktversion:1.0.2.1Valid HTML 4.01!