[filename.info logo]
[cn srdiag.exe][de srdiag.exe][es srdiag.exe][fr srdiag.exe][gb srdiag.exe][it srdiag.exe][jp srdiag.exe][kr srdiag.exe][nl srdiag.exe][pt srdiag.exe][ru srdiag.exe][us srdiag.exe]
 

srdiag.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ srdiag.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:47.104 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:3293C84C
MD5:C5F4 85F8 AC7D 6E5F C19E A615 D44B 553D
SHA1:C572 A999 92E3 AF70 92F3 5D83 7772 34E9 5787 7022

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Tool to collect and CAB info for System Restore & SFP
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:srdiag.exe
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:srdiag.exe
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!