[filename.info logo]
[cn tcpmon.dll][de tcpmon.dll][es tcpmon.dll][fr tcpmon.dll][gb tcpmon.dll][it tcpmon.dll][jp tcpmon.dll][kr tcpmon.dll][nl tcpmon.dll][pt tcpmon.dll][ru tcpmon.dll][us tcpmon.dll]
 

tcpmon.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ tcpmon.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:41.984 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:A1CADFBB
MD5:5DB7 6CE2 DCD1 9B0F 2D17 21D8 097A E0E5
SHA1:1772 EBBD 5FA1 448C 80C4 0C03 4CD8 E1F5 CF06 05F3

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Standard-TCP/IP-Portmonitor-DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:tcpmon.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:tcpmon.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!