[filename.info logo]
[cn tcptest.exe][de tcptest.exe][es tcptest.exe][fr tcptest.exe][gb tcptest.exe][it tcptest.exe][jp tcptest.exe][kr tcptest.exe][nl tcptest.exe][pt tcptest.exe][ru tcptest.exe][us tcptest.exe]
 

tcptest.exe (4.0.2.6513)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ tcptest.exe
Dateidatum:2002-05-14 12:09:28
Version:4.0.2.6513
Dateigröße:32.827 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:A1FD158D
MD5:5A65 F7E1 A895 A1AB 63A3 70DA 77CA EFAF
SHA1:FF7D DC20 7212 F92B ECB5 79FF 7411 0D21 AA1F FA48

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft FrontPage TCP/IP Tester
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Application
Datei-Version:4.0.2.6513
Copyright:Copyright © 1995-1999 Microsoft Corporation, All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:TCPTEST.EXE
Produktname:Microsoft® FrontPage® 2000
Produktversion:4.0.2.6513Valid HTML 4.01!