[filename.info logo]
[cn tourstart.exe][de tourstart.exe][es tourstart.exe][fr tourstart.exe][gb tourstart.exe][it tourstart.exe][jp tourstart.exe][kr tourstart.exe][nl tourstart.exe][pt tourstart.exe][ru tourstart.exe][us tourstart.exe]
 

tourstart.exe (6.0.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ tourstart.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:6.0.2600.0
Dateigröße:346.624 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:2EB871E5
MD5:BA25 FF93 0647 FC4C A470 294E 945C 0D70
SHA1:4041 75CE D616 C089 C8A4 48D8 A57B C248 B58F 0289

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows-Tourstartprogramm
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:6.0.2600.0
Interner Name:tourstart
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:tourstart.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:6.0.2600.0Valid HTML 4.01!