[filename.info logo]
[cn tsbyuv.dll][de tsbyuv.dll][es tsbyuv.dll][fr tsbyuv.dll][gb tsbyuv.dll][it tsbyuv.dll][jp tsbyuv.dll][kr tsbyuv.dll][nl tsbyuv.dll][pt tsbyuv.dll][ru tsbyuv.dll][us tsbyuv.dll]
 

tsbyuv.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ tsbyuv.dll
Dateidatum:2001-08-18 04:54:30
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:8.192 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:3F66E346
MD5:E3EF 5869 1D9D D8E1 764F FFBB A2F1 4853
SHA1:B07C A69B 8446 28A7 3F9C 0DBE 80DD 14C4 7A9A BD01

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Toshiba Video Codec
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:tsbyuv.dll
Copyright:Copyright (C) Toshiba Corp. 1997
Ursprünglicher Dateiname:tsbyuv.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!