[filename.info logo]
[cn tscfgwmi.dll][de tscfgwmi.dll][es tscfgwmi.dll][fr tscfgwmi.dll][gb tscfgwmi.dll][it tscfgwmi.dll][jp tscfgwmi.dll][kr tscfgwmi.dll][nl tscfgwmi.dll][pt tscfgwmi.dll][ru tscfgwmi.dll][us tscfgwmi.dll]
 

tscfgwmi.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ tscfgwmi.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:89.088 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B6A9A240
MD5:CCEE 8BD0 F651 2B98 376D 2FD3 AC61 E2EA
SHA1:851C 6DF5 FB50 B6E6 809C 2454 530E DC0A 8BAC 4640

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:WMI-Anbieter für Terminalserverkonfiguration
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Subtyp:2
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:TsCfgWMI
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:TsCfgWMI.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!