[filename.info logo]
[cn tsddd.dll][de tsddd.dll][es tsddd.dll][fr tsddd.dll][gb tsddd.dll][it tsddd.dll][jp tsddd.dll][kr tsddd.dll][nl tsddd.dll][pt tsddd.dll][ru tsddd.dll][us tsddd.dll]
 

tsddd.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ tsddd.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:8.456 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:C5F785C8
MD5:2A30 0A60 36EA 5ECE D42A B416 AB70 F852
SHA1:62A4 EDC2 B439 E6E1 EF49 80DA 5099 34F9 FD4B 01D2

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Framebuffer Display Driver
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Device Driver
Datei-Subtyp:Display Driver
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:framebuf.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:framebuf.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!