[filename.info logo]
[cn umandlg.dll][de umandlg.dll][es umandlg.dll][fr umandlg.dll][gb umandlg.dll][it umandlg.dll][jp umandlg.dll][kr umandlg.dll][nl umandlg.dll][pt umandlg.dll][ru umandlg.dll][us umandlg.dll]
 

umandlg.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ umandlg.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:32.768 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:A4C35FB5
MD5:4723 1996 CFE6 49E1 E00F 0260 74C7 21A3
SHA1:DBF9 ABC1 7444 7486 9EF6 9134 474A 9B4B 9C48 7405

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:UManDlg-DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:UManDlg
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:UManDlg.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!