[filename.info logo]
[cn usetup.exe][de usetup.exe][es usetup.exe][fr usetup.exe][gb usetup.exe][it usetup.exe][jp usetup.exe][kr usetup.exe][nl usetup.exe][pt usetup.exe][ru usetup.exe][us usetup.exe]
 

usetup.exe ( 5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\I386 \ usetup.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 5.1.2600.0
Dateigröße:508.928 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:DB1A0B35
MD5:EFC3 5A8E 0ECA 64C9 B0F9 D778 14CB C05A
SHA1:B73F 5932 2DEB 1ECC AE55 7B8C 00A7 2A68 74C4 CFA2

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows NT Setup
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:USETUP.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:USETUP.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!