[filename.info logo]
[cn verifier.exe][de verifier.exe][es verifier.exe][fr verifier.exe][gb verifier.exe][it verifier.exe][jp verifier.exe][kr verifier.exe][nl verifier.exe][pt verifier.exe][ru verifier.exe][us verifier.exe]
 

verifier.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ verifier.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:102.912 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:BE898B02
MD5:8068 0BB1 89ED DE97 1568 3C7E D8FF 39F4
SHA1:336A 378F 63A8 2516 5DCF 5701 E8A8 0C77 2F42 216F

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Treiberüberprüfungs-Manager
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:verifier.exe
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:verifier.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!