[filename.info logo]
[cn wbemcntl.dll][de wbemcntl.dll][es wbemcntl.dll][fr wbemcntl.dll][gb wbemcntl.dll][it wbemcntl.dll][jp wbemcntl.dll][kr wbemcntl.dll][nl wbemcntl.dll][pt wbemcntl.dll][ru wbemcntl.dll][us wbemcntl.dll]
 

wbemcntl.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\wbem \ wbemcntl.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:188.416 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:60279866
MD5:DDCB D91D EE18 6CF4 EE4A 27BB 80AC 421B
SHA1:11CA 5A1C 0281 F120 6DFD 154E 8517 BAA1 19A3 C90E

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:WMI-Steuerung
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:wbemcntl.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:wbemcntl.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!