[filename.info logo]
[cn wbemperf.dll][de wbemperf.dll][es wbemperf.dll][fr wbemperf.dll][gb wbemperf.dll][it wbemperf.dll][jp wbemperf.dll][kr wbemperf.dll][nl wbemperf.dll][pt wbemperf.dll][ru wbemperf.dll][us wbemperf.dll]
 

wbemperf.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\wbem \ wbemperf.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:39.936 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B644BFE9
MD5:20EB 96DB 8752 2811 624F DD2C 32F3 1D1C
SHA1:CFD7 CA7E 7C7F FCEA CF61 5F46 0FE3 21B0 D7D6 EAC0

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:WBEM Standard Windows NT Leistungsdatenanbieter
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:WBEMPERF.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:WBEMPERF.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!