[filename.info logo]
[cn webclnt.dll][de webclnt.dll][es webclnt.dll][fr webclnt.dll][gb webclnt.dll][it webclnt.dll][jp webclnt.dll][kr webclnt.dll][nl webclnt.dll][pt webclnt.dll][ru webclnt.dll][us webclnt.dll]
 

webclnt.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ webclnt.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:61.952 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:CA4B8059
MD5:7440 D5CB E094 B9DE 9B40 FD7A 3EB8 509E
SHA1:7DEE 0165 5BBB 1E4D B488 79CC B3CC E92B 2569 1D0D

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Web DAV Service DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:davsvc.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:davsvc.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!