[filename.info logo]
[cn wextract.exe][de wextract.exe][es wextract.exe][fr wextract.exe][gb wextract.exe][it wextract.exe][jp wextract.exe][kr wextract.exe][nl wextract.exe][pt wextract.exe][ru wextract.exe][us wextract.exe]
 

wextract.exe (6.0.2800.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ wextract.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:6.0.2800.1106
Dateigröße:62.464 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:8A1F20F0
MD5:BDB5 B99D E4AC 34D1 7615 652E E4E4 30F5
SHA1:EF3E 8D16 D2A3 A493 DFD4 42DC ACFB FBB6 FD17 4E1A

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Win32 Cabinet Self-Extractor
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:6.0.2800.1106
Interner Name:Wextract
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:WEXTRACT.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:6.0.2800.1106Valid HTML 4.01!