[filename.info logo]
[cn widcommsdk.dll][de widcommsdk.dll][es widcommsdk.dll][fr widcommsdk.dll][gb widcommsdk.dll][it widcommsdk.dll][jp widcommsdk.dll][kr widcommsdk.dll][nl widcommsdk.dll][pt widcommsdk.dll][ru widcommsdk.dll][us widcommsdk.dll]
 

widcommsdk.dll (1.2.1.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ widcommsdk.dll
Dateidatum:2002-03-04 10:40:08
Version:1.2.1.0
Dateigröße:397.312 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:30CE5F69
MD5:248D BACB A51F 59CA DF68 B281 779E 09D8
SHA1:8DD6 1276 2EE9 AE3B 9C0A 6308 110F 43E5 9C2C 38EC

Versions-Informationen

Firmenname:WIDCOMM Inc.
Datei-Beschreibung:WidcommSdk DLL
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:1.2.1.0
Interner Name:WidcommSdk
Copyright:Copyright 2001, WIDCOMM Inc.
Ursprünglicher Dateiname:WidcommSdk.dll
Produktname:WIDCOMM Bluetooth Software 1.2.2.4
Produktversion:1.2.2.4Valid HTML 4.01!