[filename.info logo]
[cn winhlp32.exe][de winhlp32.exe][es winhlp32.exe][fr winhlp32.exe][gb winhlp32.exe][it winhlp32.exe][jp winhlp32.exe][kr winhlp32.exe][nl winhlp32.exe][pt winhlp32.exe][ru winhlp32.exe][us winhlp32.exe]
 

winhlp32.exe (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS \ winhlp32.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:271.872 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F4139073
MD5:1E50 0E1B 89C6 FFCC B323 8111 5F6D 055E
SHA1:ADE8 9E4A D266 888A 99AD 55C2 130B C486 4CFE 6EEE

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft(R) Hilfe
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:WINHLP32.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:WINHLP32.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!