[filename.info logo]
[cn winsta.dll][de winsta.dll][es winsta.dll][fr winsta.dll][gb winsta.dll][it winsta.dll][jp winsta.dll][kr winsta.dll][nl winsta.dll][pt winsta.dll][ru winsta.dll][us winsta.dll]
 

winsta.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ winsta.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:48.128 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B13D2C0A
MD5:33BD D0AC 5696 859D 4486 9C1C ADC6 434F
SHA1:5E54 8CF8 5823 5966 0034 3588 7E76 FDB1 FCC1 1712

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Winstation Library
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:winsta
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:winsta.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!