[filename.info logo]
[cn wmspdmod.dll][de wmspdmod.dll][es wmspdmod.dll][fr wmspdmod.dll][gb wmspdmod.dll][it wmspdmod.dll][jp wmspdmod.dll][kr wmspdmod.dll][nl wmspdmod.dll][pt wmspdmod.dll][ru wmspdmod.dll][us wmspdmod.dll]
 

wmspdmod.dll (9.0.0.2980)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ wmspdmod.dll
Dateidatum:2002-12-11 18:07:54
Version:9.0.0.2980
Dateigröße:486.536 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:C218FED2
MD5:70E1 E175 E34E EC97 55EA B796 E6B6 5960
SHA1:F8C8 53FF E9EB B38C 5956 FD12 3D27 F36A 7547 903F

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows Media Speech Decoder
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:9.0.0.2980
Interner Name:wmspdmod.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:wmspdmod.dll
Produktname:Microsoft® Windows Media Services
Produktversion:9.0.0.2980Valid HTML 4.01!