[filename.info logo]
[cn wmspdmoe.dll][de wmspdmoe.dll][es wmspdmoe.dll][fr wmspdmoe.dll][gb wmspdmoe.dll][it wmspdmoe.dll][jp wmspdmoe.dll][kr wmspdmoe.dll][nl wmspdmoe.dll][pt wmspdmoe.dll][ru wmspdmoe.dll][us wmspdmoe.dll]
 

wmspdmoe.dll (9.0.0.2980)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ wmspdmoe.dll
Dateidatum:2002-12-11 16:34:40
Version:9.0.0.2980
Dateigröße:892.416 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:62932721
MD5:5366 7118 6DEF BCB4 A998 F828 1FDA E777
SHA1:D87D 931C E936 35BA B33E B0F2 EF44 1871 B478 8226

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows Media Speech Encoder
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:9.0.0.2980
Interner Name:wmspdmoe.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:wmspdmoe.dll
Produktname:Microsoft® Windows Media Services
Produktversion:9.0.0.2980Valid HTML 4.01!