[filename.info logo]
[cn wuaueng.dll][de wuaueng.dll][es wuaueng.dll][fr wuaueng.dll][gb wuaueng.dll][it wuaueng.dll][jp wuaueng.dll][kr wuaueng.dll][nl wuaueng.dll][pt wuaueng.dll][ru wuaueng.dll][us wuaueng.dll]
 

wuaueng.dll (5.4.3790.20)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ wuaueng.dll
Dateidatum:2004-02-09 20:10:36
Version:5.4.3790.20
Dateigröße:201.496 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:BC668325
MD5:11EB D66D 348C 9C63 5B6D E2C1 933B 5CDA
SHA1:3219 9185 1D44 4EE4 8DA1 A869 4F2A D501 C795 BE97

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows Update-AutoUpdate-Dienst
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.4.3790.20
Interner Name:wuaueng.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:wuaueng.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.4.3790.20Valid HTML 4.01!