[filename.info logo]
[cn wzcsapi.dll][de wzcsapi.dll][es wzcsapi.dll][fr wzcsapi.dll][gb wzcsapi.dll][it wzcsapi.dll][jp wzcsapi.dll][kr wzcsapi.dll][nl wzcsapi.dll][pt wzcsapi.dll][ru wzcsapi.dll][us wzcsapi.dll]
 

wzcsapi.dll ( 5.1.2600.1181)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB826942$ \ wzcsapi.dll
Dateidatum:2003-03-10 11:26:38
Version: 5.1.2600.1181
Dateigröße:31.232 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:ED49E63B
MD5:0EBB F462 0518 6257 CF3F 098E 7223 5882
SHA1:783C 008E D778 645E 1A7C 51ED 64D6 8571 4BFD F990

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Wireless Zero Configuration service API
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1181
Interner Name:wzcsapi.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:wzcsapi.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1181Valid HTML 4.01!