[filename.info logo]
[cn wzcsapi.dll][de wzcsapi.dll][es wzcsapi.dll][fr wzcsapi.dll][gb wzcsapi.dll][it wzcsapi.dll][jp wzcsapi.dll][kr wzcsapi.dll][nl wzcsapi.dll][pt wzcsapi.dll][ru wzcsapi.dll][us wzcsapi.dll]
 

wzcsapi.dll ( 5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallQ815485$ \ wzcsapi.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 5.1.2600.1106
Dateigröße:23.552 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:5D4B788D
MD5:79AB BA66 9426 3F24 9F94 0888 4146 14CD
SHA1:A83B 186C FE39 E906 B4A2 8816 4721 4366 10E7 B6A8

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Wireless Zero Configuration service API
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:wzcsapi.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:wzcsapi.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!